Publicerad

20 juni, 2018

I augusti 2018 startar TomorrowTodays nya forum. Vi hoppas att du är intresserad av att vara med. Forumet kommer bestå av medlemmar från organisationer inom olika branscher och sektorer, som alla har ett intresse för att utveckla hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation.  Kanske är du kommunikationsansvarig, CFO, marknadsansvarig, hållbarhets-/miljöchef, eller på annat sätt engagerad i verksamhetens hållbarhetskommunikation.

Vem passar forumet för?
För den som vill inspireras av experter, lära sig mer om metoder och verktyg, få större insyn i olika ramverk för rapportering (ex. GRI och Integrated Reporting), få ökad förståelse för lagkraven och hur de tolkas. Men framförallt diskutera hur hållbarhetskommunikation kan skapa mervärden.

Läs om träffarna och detaljerad information här.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.