Publicerad

24 september, 2018

Vill DU lära dig mer om hållbarhetsrisker och få utökade kunskaper om hur du kan identifiera och hantera dem? På grund av stort intresse välkomnar vi nu alla som arbetar med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsrapportering och risk till vårt nya utbildningstillfälle om hållbarhetsrisker i Stockholm.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få:

  • Gedigen kunskap om hur en bra process för att kartlägga hållbarhetsrisker ser ut, inklusive tips och fallgropar i det arbetet.
  • Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk/riktlinjer som kan användas
  • Kunskap om värdering av hållbarhetsrisker
  • Kunskap om hur du hanterar risker – riskaptit, mitigerande åtgärder
  • Kunskap om hur hållbarhetsrisker relaterar till andra risker i verksamheten
  • Exempel på hur risker kan redovisas på ett tydligt sätt

 

Utbildningstillfällen

  • 25 oktober
  • 13 november

Anmäl dig redan idag!

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.