Vi skrattar. Men förstår allvaret.

Humorn är en viktig del av vår arbetsplats. Vi tror på kraften i att belysa de positiva exemplen och sprida hopp om framtiden. Men samtidigt blundar vi inte för de globala utmaningarna och drivs av att få fler att förstå allvaret.


Vi är flexibla. Men inte böjbara.

För oss är det viktigt att ha en personlig relation med våra uppdragsgivare. Att vara flexibel är en del av vår roll som konsult. Vi måste ständigt vara på tå och vara lyhörda inför kundbehoven. Samtidigt är vår egen integritet, som bolag och som enskilda individer viktig.


Vi gillar återanvändning. Men förstår behovet av ett eget uttryck.

Vi ser till att våra kunder får stor nytta av den erfarenhet vi har samlat på oss. Men vi låter aldrig färdiga koncept styra uppdragen. Branschöverskridande referenser bidrar till att hitta nya vägar. Vi gillar den nya tekniken och hjälper kunder att anpassa verksamheten till morgondagens verklighet.


Vi som jobbar här

Anna Bruun Månsson

VD och senior hållbarhetsrådgivare 0707 66 62 13

Är grundare av TomorrowToday och senior konsult särskilt inriktad på företags hållbarhetsstrategiska arbete, hållbarhetsredovisning och utbildning. Anna har mer än 10 års erfarenhet av rådgivning för företag inom CSR / hållbarhet, med specialistkompetens inom strategi och kommunikation. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en Master of Science i Environmental Management and Policy från IIIEE vid Lunds universitet . Genom åren har Anna fått erfarenhet av att använda FN: s Global Compact Principles , ISO 26000 samt ISO 9001 och 14001. Hon är även specialist på Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har arbetat med intressentdialoger, inklusive dialoger med investerare, kunder, icke-statliga organisationer och myndigheter, inom ramen för väsentlighetsanalys.

Anna är ekonom, med en kompletterande MSc i miljöstrategisk styrning från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Dessutom hittar ni Anna på Handelskammarens 100-lista.

Hanna Bremander

Hållbarhetsrådgivare 0730 30 63 35

Hanna arbetar som konsult inom hållbar utveckling och arbetar praktiskt med hållbarhetsstrategisk rådgivning och hållbarhetsrapportering enligt t ex GRI (Global Reporting Initiative). Hon leder workshops och utbildningar inom bl a hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning, samt utför intressentdialoger och väsentlighetsanalyser som underlag till strategiformulering och hållbarhetsredovisningar. Hanna har en MSc i Business and Development Studies från Copenhagen Business School.

Davide Maneschi

Hållbarhetsrådgivare 0722 01 35 68

Davide arbetar som konsult inom hållbarhet och miljö med utredningar, strategier, kommunikation och utbildning. Davide har lång erfarenhet som rådgivare kring ESG-frågor på uppdrag av investerare och har också varit ansvarig för intressentdialoger. Bland annat har Davide erfarenhet av att granska bolags miljöstyrning, arbeta med socialt hållbara investeringar, samt ingå i dialog med bolag och investerare. Han är utbildad miljöstrateg (M.Sc, Environmental management and policy) och har en juristkandidatexamen (BA in law).

Christian Lannerberth

Hållbarhetsrådgivare 0735 06 12 02

Christian arbetar som konsult inom hållbar utveckling med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Han har också sakexpertis i systematisk riskhantering och i att verka på utsatta marknader, inklusive två års arbete i Bangladesh. Christian har stor erfarenhet av att utveckla och driva projekt samt att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Han är utbildad civilekonom och statsvetare från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet. Christian har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult och med hållbart företagande för Sida och WaterAid.

Christel Rotqvist

Administrativ support 0727 25 58 58

Christel är vår administrativa resurs. Till Christel kan du vända dig med frågor kring fakturor, kontoret, leveranser och för att komma i kontakt med rätt person hos oss.

Finns du där ute?

Vi letar alltid efter fler som delar våra värderingar. Hör av dig!

Vi söker dig som är driven och har ett genuint intresse av att skapa samhällsförändring. Kontakta vår kollega Hanna Bremander, hanna@tomorrowtoday.se

Våra vänner Envirosuite

Prognoser och utsläppshantering

State-of-the-art för hantering av utsläppsdata och prognoser för att undvika oönskade utsläpp till luft och vatten. Vi är deras första nordiska partner.

Våra vänner RHR

Corporate Communications

En byrå med fokus på Corporate Communications. Som vi samarbetar med gärna och ofta.

Våra vänner Bränning Psykologer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Bränning Psykologer är specialiserade på organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi hänvisar gärna till dem när våra kunder behöver hjälp med allt från kartläggningar, konflikthantering, chefsstöd, förebyggande och utredande arbete gällande kränkande särbehandling m.m. Vår kontaktperson där är Linus Älverbrandt. Linus har även tidigare erfarenhet av att arbeta med sociala företag och effektmätningar av sociala projekt. 

Våra vänner Position Green

Smart hantering av hållbarhetsdata

Position Green är leverantörer av skräddarsydda system för inrapportering av hållbarhetsdata och kvalitativ information, såsom via enkäter.

Våra vänner Sustainable Studio

Kommunikationsstrategisk rådgivning

En liten grafisk byrå. Med storartade leveranser. Vi har samarbetat med flera hållbarhetsredovisningar.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.