Inspirationsföreläsning till förmån för Musikhjälpen 2017

Globala hållbarhetsmålen - Inspirationsföreläsning i Skåne. Vi kommer till er!

Klurar ditt företag eller organisation på vad FNs globala hållbarhetsmål egentligen innebär? Hur ni skulle kunna använda målen i ert eget hållbarhetsarbete? Vi har klurat en del på hur just näringslivet kan hjälpa till att nå en hållbar utveckling 2030 och kommer gärna och delar med oss av insikt och inspiration.

Det vinnande budet bidrar till att samla in ännu mer pengar för att hjälpa utsatta barn genom Musikhjälpen 2017. För barn är inte till salu! Så skynda att buda! Vi besöker det vinnande företaget och ger en inspirationsföreläsning á 1 h - kriteriet är att ni finns i Skåne. 

In och buda! 
 

01_TGG_Grid_Icon_Color.jpg

Välkommen till lunchseminarium med Investor Relations i fokus

Kom och lyssna på en paneldiskussion om investerares nuvarande och framtida behov av icke-finansiell information, hur Nasdaq arbetar för att skapa en brygga mellan noterade bolag och investerare, samt hur detta upplevs av bolagen. Ta sedan dina nya insikter med dig till lunchbordet för en fortsatt diskussion.

RHR OCH TOMORROWTODAY

Datum: onsdagen 6 september 2017
Tid:      11.30 - 13.00
Plats:  Hotel Elite Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö


Program

11.30 - 11.40 Moderator hälsar välkomna

11.40 - 12.15 Paneldiskussion:

 • Ulrika Renstad, Director Business Development, Nasdaq Stockholm

 • Hanna Roberts, CEO, GES 

 • Susanne Arvidsson, Docent, Ekonomihögskolan Lund

 • Företagsrepresentant noterat bolag (tillkännages inom kort)

12.15 - 13.00 Gemensam lunch med rundabordsdiskussioner

Sista anmälningsdag 31 augusti. Evenemanget är kostnadsfritt. Frånvaro utan återbud debiteras 250 kr/pers.

 

Mejla hanna@tomorrowtoday.se för att anmäla dig!

Samtal om cirkulära affärsmodeller

Reflektioner från en solig eftermiddag i Visby – Almedalen söndag 2 juli 2017

Umeå Energi bjöd in till ett samtal med titeln ”Hur kan energibranschen släppa linjen och kliva in i cirkeln?”. Vi var där och lyssnade till en mycket bra diskussion. Här kommer några reflektioner vi tog med oss.

 1. Nya affärsmodeller som innebär att vi på ett smartare sätt använder, återanvänder och återvinner råvaror finns redan, men alla måste med i omställningen. Hur ska demokratin hänga med och se till att politiken erbjuder möjligheter för nya cirkulära affärsmodeller? Det handlar om att modernisera det politiska systemet för att stödja näringslivets förändringsvilja. Skatter och regelverk måste ”cirkulariseras”.

 2. Vi får inte kompromissa med den sociala hållbarheten. Samtidigt som vårt politiska system måste moderniseras, ska vi se till att ha tillräckliga skydd för löntagare. Förändringsvilja får inte innebära att vi går på kompromiss med människors arbetsvillkor. 

 3. Hur kan företag erbjuda lösningar för att konsumenter och kunder ska känna sig bekväma med att ingå leasing- eller hyravtal, utan att känna sig inlåsta? En parameter som identifierades under eftermiddagens samtal var just konsumentens tveksamma inställning till att ingå den sortens avtal. Man är van att köpa, inte hyra.

 4. Obalans när varor fortfarande inte har ett pris som tar produktens miljöpåverkan i beaktan. En stor del av vår konsumtion i Sverige innebär en negativ miljöpåverkan någon annanstans. Det betalar vi idag inte för.

 5. Vi måste våga testa! Testbäddar och pilotprojekt är otroligt viktigt för att komma fram till lösningarna. Ett exempel är ”vita certifikat”, eller handel med negawatt, som nu testas i Göteborg.

5 förutfattade meningar om Almedalsveckan

Vad tror vi att vi kommer uppleva?

DSCF1220.JPG

Eftersom detta är första gången vi är på plats i Almedalen så har vi sammanställt en lista med 5 saker som vi förväntar oss att få uppleva. I slutet av veckan återkommer vi med kommentarer. Kanske har vi fel, vem vet?

1. Filterbubbla

Almedalen är inte för alla. Bara för de som har råd att betala för dyrt boende (och resa). Kommer vi mest träffa de vi redan känner? Prata om saker vi redan pratat om? 

2. Fastlandets skräp blir Gotlands footprint

Vi är många som besöker Visby och Gotland i samband med Almedalsveckan. Det lämnar sina spår och tänjer på resurser som redan är ansträngda, t ex vattenförsörjningen. 

3. En hållbarhetsfestival - utan substans?

"Hållbarhet" och "hållbar utveckling" är återkommande fokus i Almedalsveckans programpunkter. Det tycker vi är super! Om substansen finns.

4. Mingel och rosévinsdrickande

Behöver kanske ingen ytterligare förklaring.  

5. Samtal som gynnar den svenska demokratin

Trots de ovan nämnda förutfattade meningarna så tror vi, och hoppas, att Almedalen kommer att bjuda på många bra samtal om förutsättningar för ett framtida välfärds-Sverige för alla.

 

 

Jobba fram vägen till 2030 och vidare tillsammans med oss 16 maj!

 

Workshop 16 maj - Globala hållbarhetsmålen i praktiken

de globala hållbarhetsmålen

Den 16 maj, under Hållbarhetsveckan i Lund, håller vi på TomorrowToday tillsammans med Normative en workshop om att praktiskt arbeta med de globala hållbarhetsmålen. 

Hur har det egentligen gått för företagen att praktiskt arbeta med målen? Vilka lärdomar kan vi dra så här långt? Vad har lyckats och vad har inte fungerat och hur räknar man på hållbarhet i praktiken för att förstå sin påverkan? Svaren diskuterar vi under en workshop där vi även får nöjet att lyssna på Skånemejerier som delar med sig av värdefulla erfarenheter från sitt arbete med hållbarhetsmålen. 

Tema:     Globala hållbarhetsmålen i praktiken

Plats:     Alfahuset, Scheelevägen 15, Lund
Datum:   tisdagen den 16 maj 2017
Tid:         kl 13.00 - 16.00 (Möjlighet till mingel efter workshopen)

Vid frågor, vänligen kontakta hanna@tomorrowtoday.se

Kopplingen mellan GRI Standards och lagkrav om företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Kommentarer på "Linking GRI Standards and the EU Directive on non-financial reporting and diversity disclosure"

 

I veckan utkom Global Reporting Inititative’s (GRI) Global Sustainability Standards Board (GGSB) med ett kort dokument som kan vara användbart för alla företag som omfattas av lagkraven på hållbarhetsrapportering och vill upprätta sin hållbarhetsredovisning enligt GRIs senaste riktlinjer, GRI standards. Dokumentet innehåller kortare förklaringar om likheter mellan kraven i det EU direktiv som ligger till grund för de svenska lagkraven, och GRI Standards riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Som svenskt bolag är det värt att veta att de svenska kraven på företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy skiljer sig något från EU direktivet. Här kan ni läsa vår tidigare sammanställda information om de svenska lagkraven och om de nya GRI Standards.

Inte ett måste att använda GRI:s riktlinjer för att följa lagen

EU och svenska staten rekommenderar att man använder sig av en redan etablerad och internationellt accepterad standard eller riktlinje för hållbarhetsrapportering, varav GRI är en. Däremot ställs inget krav i lagen på att man måste upprätta sin hållbarhetsredovisning enligt någon standard eller riktlinje.

En GRI redovisning uppfyller inte automatiskt lagkraven

En redovisning upprättad i enlighet med GRI standards uppfyller inte nödvändigtvis lagkraven. Förklaringen heter väsentlighet.

Vana GRI redovisare känner igen principen om väsentlighet som är en mycket viktig bas för en hållbarhetsredovisning som upprättas enligt GRI:s riktlinjer. Att använda sig av en väsentlighetsanalys för att definiera innehåll i hållbarhetsredovisningen är även något som förespråkas i EU direktivet. Med andra ord ska man som företag redovisa den väsentliga påverkan man har på ekonomi, miljö och samhälle. För att komma fram till de frågor som ska redovisas ska intressenter tillfrågas och en påverkansbedömning genomföras. 

Däremot är det så att det inte räcker att redovisa endast sin väsentliga påverkan för att uppfylla lagkraven – Alla omfattade företag måste redovisa information gällande företagets arbete med:

 1. Miljö
 2. Sociala förhållanden
 3. Personal
 4. Respekt för mänskliga rättigheter
 5. Motverkande av korruption

För varje område ska företaget bland annat redovisa hur risker hanteras, policys, hur arbetet styrs samt vilka mål som satts och hur dessa följs upp.

Följ eller förklara är principen som gäller för rapportering. Att frågan konstaterats (genom exempelvis en GRI-process) vara av mindre väsentlighet kan å ena sidan vara en viktig del av förklaringen till varför frågan inte anses vara av hög risk eller varför en särskild policy inte upprättats. Men å andra sidan krävs då att verksamheten har gjort en ordentlig riskanalys, som också innefattar framtida kravställning från intressenter. 

Börsnoterade bolag, om de är av större storlek,  skall även redogöra för en mångfaldspolicy för styrelsen, något som inte direkt täcks in av GRI Standards process.

Vill ni få en analys gjord på vad just ert företag behöver redovisa för att uppfylla både lagkrav och GRI standards så kontakta hanna@tomorrowtoday.se eller anna@tomorrowtoday.se. Vi på TomorrowToday har experter på hållbarhetsredovisning och integrering av hållbarhet i företags strategier. Och då menar vi verkligen experter. Vi har konsulter som har 15 års samlad erfarenhet av att arbeta med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning och har varit med ända sedan GRI G2. Vi har också haft många uppdrag med utgångspunkt i Global Compact:s principer.

           

 

VÅRENS UTBILDNINGAR

Nu har vi uppdaterat vår webbsida så ni alltid kan få se vilka utbildningar vi har igång. Nytt för i år är att vi även kommer köra utbildningar helt i egen regi. Det känns fantastiskt roligt! 

Först ut är vår utbildning i hållbarhetsredovisning, som vi kommer köra vid minst tre tillfällen i Göteborg. 

Här kan ni läsa om utbildningarna och hitta länkar till anmälan. Varmt välkomna!

Lagförslaget om hållbarhetsrapportering klubbades idag!

Idag klubbade Riksdagen lagändringarna som innebär att alla bolag av en viss storlek ska hållbarhetsredovisa från och med nästa verksamhetsår. Läs mer om vilka företag som omfattas och hur er verksamhet kan uppfylla lagkraven här. 

Save-the-date! Den 6:e december, kommer vi tillsammans med kommunikationsbyrån RHR Corporate Communication att anordna ett frukostmöte i Malmö. Temat: En årsredovisning för framtiden. Där får ni allt ni behöver veta om den nya lagstiftningen och hur den kan tillämpas. Vi bjuder också på en trendspaning kring årsredovisningar och hur de förväntas utvecklas framöver, med särskilt fokus på bolagsstyrning och riskhantering. Håll utkik efter tid och plats!

Utbildningsturnén fortsätter i Stockholm och Kalmar!

Hållbarhetsredovisning för kommunikatörer och Grundkurs i hållbart företagande och hållbarhetsrapportering - vi är på utbildningsturné!

Utbildningsbild hemsidan.jpg

Hållbarhetsredovisning för kommunikatörer i Stockholm den 27 oktober

27 oktober (eller dagen före faktiskt) packar vi skåningar väskorna och åker till huvudstaden för att hålla heldagsutbildning, i Aktuell Hållbarhets regi. 

Tillsammans med Lina Olivia Gustavsson från Sustainable Studio kommer Anna Bruun Månsson hålla en kurs i hållbarhetsredovisning för kommunikatörer.

Det ser vi fram emot! Kommer ni?

Läs mer, och anmäl er, här.  

 

Grundkurs i hållbart företagande och hållbarhetsrapportering i Kalmar den 10 november

Den 10 november kommer vi till Kalmar för att i Handelskammarens regi hålla grundkurs i hållbart företagande och hållbarhetskommunikation.

Kursen riktar sig till dig som bland annat vill få nya insikter och inspiration för att påbörja eller fortsätta arbetet med extern hållbarhetskommunikation och information om vilka krav som ställs på din organisation gällande extern rapportering av ert hållbarhetsarbete, i befintliga och kommande regelverk.

Hoppas vi ses där!

Läs mer, och anmäl dig, här

Har ni andra idéer om utbildningar ni skulle vilja gå? Hör av er till anna@tomorrowtoday.se!