Uppdragsgivare

Duni

Kontaktperson

Anna Bruun Månsson anna@tomorrowtoday.se 0707 66 62 13

Om projektet

Under hösten 2016 hade vi ett uppdrag för Duni AB. Utgångspunkten för uppdraget var den kommande lagstiftningen gällande hållbarhetsredovisning och mångfaldspolicy för stora bolag.  Men också en önskan från Duni att ta tillfället i akt och se över hur, och var, de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Dessutom har det gett återkoppling på vilka delar av hållbarhetsarbetet som kan behöva förstärkas.

”Vi har jobbat med de här frågorna länge på Duni och är stolta över vad vi hittills åstadkommit. Men vi såg ett värde i att få belyst frågorna på nytt och att ha en dialog kring vår fortsatta hållbarhetsrapportering med viktiga intressenter. Att uppdraget också lett till en ökad förståelse för hållbarhetsfrågorna i organisationen har gett ett mervärde” säger Elisabeth Gierow, CSR & Quality Director på Duni.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.