Uppdragsgivare

E.ON

Uppdrag

  • Policy advice

Kontaktperson

Mats Tedenvall mats@tomorrowtoday.se 0706 97 39 01

Om projektet

E.ON är ett av Sveriges största energibolag som på många sätt bidrar till Sveriges energiomställning, bland annat med högt uppsatta mål om att redan 2025 tillhandahålla 100 % förnybar och återvunnen energi. E.ON säljer inte bara energi i form av el värme och biogas utan tillhandahåller också lösningar för laddinfrastruktur till elfordon, solenergilösningar, energieffektiviseringstjänster och energirådgivning. Vi har fått förmånen att hjälpa E.ON med policyarbetet, vilket innebär att förstå och hålla sig ajour med regulativa förändringar inom energiområdet och förse organisationen med all väsentlig information på ett sätt som är lätt att ta till sig för medarbetarna ute i affärsenheterna. Uppgiften inbegriper också att konstruktivt bidra till utformningen av nya lagförslag i Sverige och EU genom att med hjälp av organisationens expertis ge synpunkter och lösningsförslag i remissvar till utredningar och promemorior. Vi fortsätter lagarbetet med E.ON under våren.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.