Uppdragsgivare

Inwido

Uppdrag

  • Analys & Strategi
  • CDP rapportering

Kontaktperson

Mats Tedenvall mats@tomorrowtoday.se 0706 97 39 01

Om projektet

Inwido AB är Europas ledande leverantör av fönster och dörrar. I Europa äger Inwido mer än 20 varumärken i nio länder. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. Koncernen har under flera år arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor och rapporterar detta i årsredovisningen. Under 2016 fanns ett behov att se över arbetet, bland annat med anledning av kommande förändringar i årsredovisningslagen. Vi på TomorrowToday har haft nöjet att få arbeta med Inwido sedan dess. Vi har bland annat gjort en genomlysning av hållbarhetsarbetet och den externa hållbarhetsrapporteringen, på koncern- och bolagsnivå. Vi har också varit med som rådgivare i bolagets rapportering till CDP.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.