Vad kan vi hjälpa dig med?

I de flesta av våra uppdrag är vi med som löpande rådgivare till våra kunder under en längre tid. Vi jobbar med att definiera vad som behöver göras och hur det kan genomföras. Från en gapanalys till genomförande av en handlingsplan. Från en kommunikativ idé till en färdig hållbarhetsredovisning.


Vi hjälper er komma till nya insikter.

På olika sätt bidrar vi till att våra kunder och andra får nya insikter och inspiration. Vi har bland annat följande typer av uppdrag:

  • Skräddarsydda utbildningar, bl.a. om de globala målen, GRI-redovisning, grundläggande CSR, klimat- och miljöutbildningar
  • Inspirationsföreläsningar, för exempelvis föreningar, företagsevents eller liknande
  • Uppdrag som föreläsare och övningsledare på högskole- och universitetsutbildningar
  • Webbaserade och blended-learning, bl.a. med vårt webbaserade utbildningsverktyg

 

Forum för hållbarhetsredovisning och hållbarhetskommunikation

I augusti 2018 startar TomorrowTodays nya forum som kommer bestå av medlemmar från organisationer inom olika branscher och sektorer, som alla har ett intresse för att utveckla hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation.  Kanske är du kommunikationsansvarig, CFO, marknadsansvarig, hållbarhets-/miljöchef, eller på annat sätt engagerad i verksamhetens hållbarhetskommunikation.

Vem passar forumet för?
För den som vill inspireras av experter, lära sig mer om metoder och verktyg, få större insyn i olika ramverk för rapportering (ex. GRI och Integrated Reporting), få ökad förståelse för lagkraven och hur de tolkas. Men framförallt diskutera hur hållbarhetskommunikation kan skapa mervärden.

Här kan du läsa programmet och mer information. Eller kontakta vår kollega Hanna Bremander.

Vi har många goda vänner som vi jobbar med. På så sätt kan vi leverera en helhet till er.

På egen hand, eller tillsammans med andra konsulter i vårt väl etablerade nätverk, kan vi leverera hela lösningen för er.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.