Publicerad

28 december, 2017

Klimatkompensation innebär att frivilligt betala för att andra ska minska sina växthusgasutsläpp. Teorin bakom klimatkompensation är att företag kan åstadkomma utsläppsminskningar billigare genom att betala för någon annans åtgärd än att göra insatser i den egna verksamheten. När företag har en bra uppfattning om sina utsläpp och börjar betala för dessa, blir det osynliga synligt och det ges incitament att reducera sina egna utsläpp snabbare. Utöver utsläppsminskningar leder detta ofta till effektivare metoder och kostnadsbesparingar för verksamheten. Men klimatkompensation är inte så enkelt som det kanske verkar. Är de klimatkompenserande åtgärderna verkligen additionella eller hade de utförts ändå? Hjälper man världen inte mer genom att istället visa vägen till komplett fossilfrihet för den egna organisationen?

Det första steget, oavsett om ett företag ska klimatkompensera eller inte, är att mäta och skapa sig en uppfattning om de egna utsläppen och därefter analyser kostnaden för att minska dem ytterligare. Först därefter kan det börja bli dags att utvärdera om klimatkompensation är ett intressant alternativ eller ej.

En variant till att klimatkompensera är att sätta ett internt pris på sina egna utsläpp. Det skapar ekonomiska incitament för organisationen att välja andra klimatsmartare alternativ. Vad organisationen sedan gör för pengarna som samlas in från de egna utsläppsavgifterna är upp till organisationen att avgöra själva.

Vill du diskutera rätt väg för ditt företag, hör av dig till Mats Tedenvall.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.