Publicerad

5 juli, 2018

Idag pratas det mer än någonsin om hållbarhetsrisker. World Economic Forums lista över globala risker domineras numera av hållbarhetsrisker samtidigt som organisationer åläggs identifiera egna hållbarhetsrisker i sina hållbarhetsredovisningar.

Ändå kan det vara svårt att veta hur dessa risker ska hanteras i den egna verksamheten. Många frågar sig säkert:

  • vad innebär de stora globala hållbarhetsriskerna för ens egen organisation?
  • hur får man praktisk nytta av de riskanalyser som gjordes till senaste hållbarhetsredovisningen?
  • hur värderas en hållbarhetsrisk och vems ansvar är det egentligen att hantera den?

Nyckeln till de flesta frågor ligger i att integrera riskhanteringen med den egna verksamheten, men det kan vara lättare sagt än gjort. Vi hjälper er gärna på vägen. Både med att operativt identifiera, analysera och behandla risker; med att ta fram effektiva arbetssätt samt med att skapa värde av det arbete ni redan har lagt ner. Kontakta vår kollega Christian Lannerberth så kan han guida er vidare.

Missa inte heller utbildningen som vi håller för Aktuell Hållbarhet den 25 oktober. Läs mer och anmäl er här.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.