Publicerad

29 augusti, 2018

Vi har anpassat våra rutiner utifrån dataskyddsförordningen GDPR. Det innebär bland annat att vi inte sparar personuppgifter, så som mejladresser, utan ditt medgivande. Vi har upprättat regler och rutiner för hur vi sparar personuppgifter. Vi ser även till att inte spara dem längre tid än nödvändigt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta vår kollega Hanna Bremander om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.