Publicerad

15 oktober, 2018

Vår rådgivare Mats Tedenvall har handlett David Helsings examensarbete “The Road to Meaningful Engagement with the Sustainable Development Goals”, en masteruppsats som bidrar till en ökad förståelse av hur större svenska företag använder sig av SDGerna.

Davids arbete har lett fram till följande:

  • Insikt om hur och varför svenska Large Cap företag använder de globala målen i sitt hållbarhetsarbete
  • Förståelse för om de globala målen anses ha bidragit till ökat engagemang för företagens hållbarhetsarbete
  • Nyckelåtgärder företag kan följa vid integrering av de globala målen

Vill du att David och Mats kommer till ditt företag och berättar om resultaten och implikationer för företags arbete med de globala målen, vid t ex en s.k. Lunch and Learn? Kontakta Mats på mats@tomorrowtoday.se

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.