Publicerad

25 oktober, 2018

Det här är vår version av lunch and learn. Tanka kunskap samtidigt som ni tankar näring på lunchen!

Ni:

  • Samlar intresserade medarbetare. Kanske finns behov och intresse av att lära organisationen mer om klimatfrågan? Eller hållbarhetsrisker? Eller kanske om de globala hållbarhetsmålen?
  • Ordnar lunch.

Vi:

  • Kommer till er för att hålla en kortare föreläsning om ett aktuellt ämne och står för omvärldsbevakningen.

Hör av dig för att få mer information och hur det kan anpassas för din organisation!

Kontaktperson klimat: Davide Maneschi, davide@tomorrowtoday.se

Kontaktperson hållbarhetsrisker: Christian Lannerberth, christian@tomorrowtoday.se

Kontaktperson globala hållbarhetsmålen: Anna Bruun Månsson anna@tomorrowtoday.se

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.