Publicerad

10 maj, 2019

Speglade det övergripande riskavsnittet i er årsredovisning ert bolags hållbarhetsrisker? Grattis! Det är det nämligen inte många som gör. Trots att World Economic Forum numera anser att nästan alla de största riskerna är hållbarhetsrelaterade och fler och fler inser att hållbarhetsfrågor kommer påverka marknaden både fysiskt och genom förändrade beteenden lyser hållbarhet ofta med sin frånvaro när ett företag ska redovisa de största riskerna i sin verksamhet. Vår erfarenhet är att det ofta beror på att hållbarhetsrisker hanteras i silos och inte integreras i företagets övriga riskhanteringsprocess.

 Se möjligheterna med risker

Hållbarhetsrelaterade risker analyseras och kostnadssätts ofta inte på samma sätt som andra mer ”klassiska” strategiska och operativa risker. Många missar också hur hållbarhetsfrågor ofta förstärker redan existerande risker – ibland också hur de kan vara ett sätt att hantera desamma. Internt innebär det att hållbarhetsrelaterade risker inte påverkar bolagets strategiplanering och affärsutveckling i den utsträckning som de borde och att företaget därmed kan stå sämre rustat för framtiden än vad man tror.

På TomorrowToday hjälper vi våra kunder att länka in hållbarhetsfrågorna i övergripande riskanalyser och öka förståelsen mellan olika funktioner och avdelningar. Ofta bottnar nämligen den dåliga integrationen i okunskap och gamla vanor. Processer är inte koordinerade; ekonomi- och hållbarhetsfunktioner använder olika språk och beskriver risker och påverkan på olika sätt; och resurser är ojämnt fördelade.

Vi hoppas att ni inte känner igen er, men om ni gör det är ni så klart välkomna att höra av er. Kontakta vår kollega Christian Lannerberth. Eller gå vår populära utbildning i ämnet  i Aktuell Hållbarhets regi.

Tre punkter att ta med sig vidare:

  • se till att hållbarhet inkluderas i övriga riskanalyser.
  • våga värdera hållbarhetsrisker.
  • hållbarhetsfrågor påverkar troligen andra stora risker ert bolag redan har identifierat.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.