Publicerad

24 juni, 2019

Första träffen 2 oktober 2019. Novo Nordisk och Swedbank Robur gästar oss. Missa inte det!

Varför ett ESG Investor Relations Network?

Det ökade intresset investerare och analytiker visar för bolags ESG prestation är en anledning till att vi ville starta det här nätverket. En annan anledning är att vi i Skåne, fram till nu, har saknat en arena för att  diskutera ESG-frågor och utbyta erfarenheter, bolag emellan.

Om ESG Investor Relations Network

Nätverket kommer bestå av ca 15 medlemmar från flertalet branscher. Deltar gör noterade bolag eller bolag för vilka ESG-dialoger med investerare är av intresse. Samtliga medlemmar arbetar med investerar-relationer och har ett intresse av att knyta långsiktiga kontakter med andra i liknande situation samt få ständigt uppdaterad omvärldsbevakning och fördjupad insikt i ESG-frågor.

TomorrowToday driver ESG Investor Relations Network och vi har sedan tidigare erfarenhet av att leda diskussionsgrupper i nätverksform. Vår uppgift är att rekrytera intressanta talare till träffarna, cirkulera värdskap bland nätverkets medlemmar samt moderera samtal och diskussioner. Vi ser gärna att medlemmarna kommer med önskemål och inspel kring tema och externa talare som vi kan boka till träffarna.

Träffar 2019-2020

Vi ses till 2 halvdagsträffar och 2 frukostmöten under höst 2019 – vår 2020. Följande datum gäller för kommande årets träffar. Alla träffar sker i Malmö-Lund området.

Träff #1 onsdag 2 oktober 2019, 8.30 – 12 (lunch 12-13).

Tema: Hur kan Integrated Reporting och ESG dialog skapa värde för hela organisationen? Externa talare: Charlotte Bengt, Project Lead Corporate Reporting, Novo Nordisk. Kristin Wallander, Senior Sustainability Analyst, Swedbank Robur.

Träff # 2 tisdag 26 november 2019, (frukost 7.30) 8.00-9.3

Träff # 3 torsdag 9 januari 2020, (frukost 7.30) 8.00-9.30

Träff # 4 onsdag 20 maj 2020, (lunch 12-13) 13-16.30

Årsavgift

5 500 kr per person.

För anmälan och mer information, mejla hanna@tomorrowtoday.se

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.