Publicerad

8 oktober, 2019

ESG Investor Relations Network sågs till den första nätverksträffen i oktober 2019, med besök av både Swedbank Robur och Novo Nordisk. Träffarna hålls på ett rullande schema, så än är det inte för sent att gå med. Till varje träff kommer externa talare och fokus är på erfarenhetsutbyte bolag emellan. Vill du gå med i nätverket? Kontakta

Träffar 2019-2020

Vi ses till 2 halvdagsträffar och 2 frukostmöten under höst 2019 – vår 2020. Följande datum gäller. Alla träffar sker i Malmö-Lund området.

Träff # 2 tisdag 26 november 2019, (frukost 7.30) 8.00-9.30

Träff # 3 torsdag 9 januari 2020, (frukost 7.30) 8.00-9.30

Träff # 4 onsdag 20 maj 2020, (lunch 12-13) 13-16.30

Varför ett ESG Investor Relations Network?

Det ökade intresset investerare och analytiker visar för bolags ESG prestation är en anledning till att vi ville starta det här nätverket. En annan anledning är att vi i Skåne, fram till nu, har saknat en arena för att  diskutera ESG-frågor och utbyta erfarenheter, bolag emellan.

Om ESG Investor Relations Network

Nätverket kan bestå av ca 15 medlemmar från flertalet branscher. Deltar gör noterade bolag eller bolag för vilka ESG-dialoger med investerare är av intresse. Samtliga medlemmar arbetar med investerar-relationer och har ett intresse av att knyta långsiktiga kontakter med andra i liknande situation samt få ständigt uppdaterad omvärldsbevakning och fördjupad insikt i ESG-frågor. Följande bolag är medlemmar: Duni, Nordic Waterproofing, Perstorp Holding, Beijer Ref, AAK, Ballingslöv International, Nilörn Group, Heimstaden och Thule.

TomorrowToday driver ESG Investor Relations Network och vi har sedan tidigare erfarenhet av att leda diskussionsgrupper i nätverksform. Vår uppgift är att rekrytera intressanta talare till träffarna, cirkulera värdskap bland nätverkets medlemmar samt moderera samtal och diskussioner. Vi ser gärna att medlemmarna kommer med önskemål och inspel kring tema och externa talare som vi kan boka till träffarna.

Avgift för 4 träffar

5 500 kronor per person

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.