Publicerad

3 februari, 2020

Våren 2019 initierade vi ESG Investor Relations Network. Det ökade intresset investerare och analytiker visar för bolags ESG prestation var en anledning till att vi ville starta det här nätverket. En annan anledning är att vi i Skåne, fram till dess, hade saknat en arena för att diskutera ESG-frågor och utbyta erfarenheter, bolag emellan.

Om ESG Investor Relations Network

Nätverket består i dagsläget av 10 medlemsföretag från flertalet branscher. Medlemmar är AAK, Ballingslöv International, Duni, Heimstaden, Nordic Waterproofing, Nilörn, Perstorp group, Inwido, Thule och Beijer Ref. Deltar i nätverket gör noterade bolag eller bolag för vilka ESG-dialoger med investerare är av intresse. Samtliga medlemmar arbetar med investerar-relationer och har ett intresse av att knyta långsiktiga kontakter med andra i liknande situation samt få ständigt uppdaterad omvärldsbevakning och fördjupad insikt i ESG-frågor.

TomorrowToday driver ESG Investor Relations Network och vi har sedan tidigare erfarenhet av att leda diskussionsgrupper i nätverksform. Vår uppgift är att rekrytera intressanta talare till träffarna, cirkulera värdskap bland nätverkets medlemmar samt moderera samtal och diskussioner. Vi ser gärna att medlemmarna kommer med önskemål och inspel kring tema och externa talare som vi kan boka till träffarna.

Träffar

Vi ses till 4 träffar årligen varav 2 halvdagsträffar och 2 frukostmöten. Alla träffar sker i Malmö-Lund området. Nästa träff är planerad till maj 2020, halvdagsträff.

Årsavgift

5 500 kr per person för 4 träffar.

För anmälan och mer information, mejla hanna@tomorrowtoday.se

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.