Publicerad

23 mars, 2020

Vi stöttar ofta våra kunder som extra resurs under en längre tid. Antingen som hållbarhetschef, -strateg eller koordinator, i enlighet med kundens behov.

En interim resurs är en bra lösning när det finns ett tillfälligt resursbehov som snabbt behöver fyllas med relevant och flexibel kompetens. Exempelvis kan det handla om att stötta individer eller hela ledningen med specialistkompetens inom hållbarhet vid en strategiresa. Eller så handlar det om att ha en extra resurs som i vardagen stöttar bolagets hållbarhetsansvarige, både strategiskt och operativt.

En del av våra interimuppdrag handlar dessutom om att analysera och tillsammans med kunden arbeta fram en passande roll och kravprofil för att fylla ett mer långsiktigt rekryteringsbehov.

Vi är interimresurs på deltid eller heltid, vilken lösning som är den rätta arbetar vi fram tillsammans men kunden.

Vill du veta mer om och hur en interimlösning kan vara rätt för ditt företag? Kontakta vår VD Anna Bruun Månsson på anna@tomorrowtoday.se

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.