Publicerad

14 april, 2020

Hanteringen av corona-pandemin kan ses både som en seger och som en förlust för hållbart företagande: Just nu visar många företag att vinstmaximering inte är det viktigaste utan ställer om för att ta vårt allra viktigaste ansvar – rädda liv. Men samtidigt innebär den ekonomiska verkligheten att många företag nu måste göra hårda prioriteringar, vilket får stor påverkan på hållbarhetsarbetet och ofta minskad möjlighet till ansvarstagande i värdekedjan. Vilket perspektiv som väger tyngst varierar, men klart är ändå att företag måste göra precis samma avvägning som staten: hur kombinerar vi vår corona-respons med ett bredare ansvarstagande för människor och miljö både kortsiktigt och långsiktigt?

I det korta perspektivet gäller det att analysera den direkta påverkan som t ex förändrade rutiner, hemarbete, varsel och annullerade ordrar har på ens intressenter. Upprätthåller vi helt enkelt en anständig nivå på hållbarhetsarbetet som är i linje med policys och värderingar? Eller har vår krishantering inneburit att människor kommit i kläm på ett orimligt vis? För att hantera eventuella tillkortakommanden är det viktigt att internt tala klarspråk om vilken miniminivå man känner att man måste kunna upprätthålla inom företaget. En enkel cost-benefit-analys kan hjälpa till att klargöra avvägning och hur olika aspekter ska prioriteras mot varandra. När det är gjort gäller det helt enkelt att se över vad som måste göras för att kunna leverera på det man kommit fram till, just nu och framöver.

I ett längre perspektiv handlar frågorna naturligtvis om hur vi kommer ut på andra sidan pandemin. Säkerligen i ett ekonomiskt sämre skick för många av oss, men hur säkerställer vi att det hållbarhetsarbete som byggts upp under lång tid inte har raserats? Och hur tar vi enklast igen tappad kapacitet och försäljning utan att tulla på hållbarheten? Genom att redan nu börja analysera dessa frågor kan vi stå långt mycket bättre förberedda när det är dags. Både genom att vi säkerställer att nyckelkompetens eller -strukturer inte försvinner under krisen, men också genom att vi förbereder oss strategiskt och organisatoriskt på hur vi gör det bästa av våra nya förutsättningar. Troligtvis kommer vi behöva återstarta vissa delar samtidigt som andra nysatsningar behöver göras, och genom att hela tiden integrera hållbarhetsperspektivet finns alla möjligheter att komma ut som ett ännu mer genomtänkt och hållbart företag på andra sidan.

På TomorrowToday kombinerar vi vår hållbarhetsexpertis med bred erfarenhet inom management, organisationsutveckling och kontinuitetshantering, och hjälper gärna er genom faserna ovan.

 

 

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.