Publicerad

6 april, 2020

Traditionellt håller vi kurser och utbildningar på plats hos företag och organisationer. Av förklarliga skäl sker inte det i samma utsträckning nu. MEN – det behöver inte betyda att vi sätter alla kunskapshöjande insatser på vänt tänker vi.

Därför lanserar vi nu mikrokurser á 500 kr per person (ex moms). Kurstiden är 90 min, varav 15 min för check-in, 60 min kurs och sedan 15 min diskussion och frågestund. Efter kursen erhåller ni utbildningsmaterialet samt ett personligt diplom. Kursen betalas genom faktura och vi har möjlighet att fakturera både privatpersoner och företag.

Hör av er till hanna@tomorrowtoday.se om ni vill veta mer.

 

Risk- och kontinuitetsplanera ditt hållbarhetsarbete

Om kursen: Hållbarhetsrisker har varit mycket i ropet på sistone, inte minst från ett investerarperspektiv där både lagen om hållbarhetsredovisning och TCFD har ett tydligt fokus på risk. Och med coronakrisen har också företags egna intresse att arbeta med risk- och kontinuitetsplanering ökat – och det gäller självklart också hållbarhetsarbetet. Under en timme går vi igenom grunderna inom hållbarhetsrisker: Vad är det egentligen? För vem är det viktigt? Hur strukturerar man arbetet och skapar nytta och kontinuitet för sin organisation?

 

Globala målen

Om kursen: Kommunikativt har de globala målen redan blivit en succé och ett välbehövt gemensamt språk mellan olika typer av verksamheter. I den här kursen guidar vi er till deras faktiska användning för verksamheters hållbarhetsarbete och strategi framåt. I kursen går vi igenom hur man kan göra en kartläggning av sin verksamhet utifrån målen. En kartläggning som både fokuserar på risker och möjligheter. Och inte minst även på organisationens värderingar. Med dig från kursen kommer du ha konkreta exempel på hur målen är sammankopplade och hur intressekonflikter kan uppstå och hanteras.

 

Hållbarhetsredovisning för nybörjare

Om kursen: Hållbarhetsredovisning är nu för tiden en självklar del i många organisationers externkommunikation. Den här kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller har begränsad tidigare erfarenhet av hållbarhetsredovisning. Under den här mikrokursen får du en genomgång av redovisningsprocessens olika steg och tips på vad som kan lägga grunden för en bra redovisning. Vi kommer även gå igenom några klassiska fallgropar och hur de kan undvikas. Med dig från kursen kommer du ha konkreta tips och exempel.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.