Publicerad

5 maj, 2020

Arbetar du med investerar-relationer på ett noterat bolag eller ett bolag för vilket ESG-dialoger med investerare är av intresse? Välkommen att testa på vårt ESG Investor Relations Network. Nätverket består i dagsläget av 10 medlemsföretag från flertalet branscher.  Nätverket ses 4 gånger per år i syfte att få insikt i aktuella ESG-frågor, knyta långsiktiga relationer med andra i samma situation och få ständigt uppdaterad omvärldsbevakning.

På grund av rådande läge blir nästa träff med ESG nätverket lite annorlunda. Vi ställer inte in – vi ställer om.

Tema: ESG risker  – inklusive scenarioanalys och TCFD

Datum: 28 maj 2020

Tid: 12-16.30 (virtuell lunch för de som vill 12-13)

Plats: Online via Zoom.

Talare: Vi gästas av SMHI och IF. SMHI kommer att prata om klimatrisker och scenarioanalys. IF kommer att berätta om hur de adresserar ESG-risker både som försäkringsbolag och investerare.

TomorrowToday driver ESG Investor Relations Network och vi har sedan tidigare erfarenhet av att leda diskussionsgrupper i nätverksform. Vår uppgift är att rekrytera intressanta talare till träffarna, cirkulera värdskap bland nätverkets medlemmar samt moderera samtal och diskussioner. Vi ser gärna att medlemmarna kommer med önskemål och inspel kring tema och externa talare som vi kan boka till träffarna.

Träffar

Vi ses till 4 träffar årligen varav 2 halvdagsträffar och 2 frukostmöten. Alla träffar sker i Malmö-Lund området.

Årsavgift

5 500 kr per person för 4 träffar.

För anmälan och mer information, mejla hanna@tomorrowtoday.se

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.