Publicerad

5 juni, 2020

Vi är glada att det finns ett stort fortsatt intresse för nätverket ESG Investor Relations som hade sin första träff i maj 2019. Nätverket går därmed in på sitt andra år.

I dagsläget består nätverket av 10 medlemsföretag från flertalet branscher. Deltar gör noterade bolag eller bolag för vilka ESG-dialoger med investerare är av intresse. Samtliga medlemmar arbetar med investerar-relationer och har ett intresse av att knyta långsiktiga kontakter med andra i liknande situation samt få ständigt uppdaterad omvärldsbevakning och fördjupad insikt i ESG-frågor.

TomorrowToday driver ESG Investor Relations Network. Vår uppgift är att moderera samtal och diskussioner, rekrytera intressanta talare till träffarna, cirkulera värdskap bland nätverkets medlemmar då möjligt. Vi ser gärna att medlemmarna kommer med önskemål och inspel kring tema och externa talare som vi kan boka till träffarna.

Träffar

4 träffar per år. Nästa träff är planerad att hållas den 8 september 2020 kl 15.00 – 16.30. Om läget tillåter arrangeras träffen i Malmöområdet, med möjlighet att delta via länk.

Årsavgift

5 500 kr per person för 4 träffar. Medlemskap tecknas för nästkommande 4 träffar.

För anmälan och mer information, mejla hanna@tomorrowtoday.se

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.