Publicerad

3 juli, 2020

Innan vi lägger datorn att vila och slänger upp benen i hängmattan vill vi önska alla en glad sommar! Återhämtning, inspiration och batteriladdning står på schemat för oss fram till början av augusti. Som alltid när semestern står för dörren tenderar tankarna att sätta igång över vad som har varit och vad vi ser står för dörren i höst. Efter en minst sagt ovanlig vår ser vi trots allt flera ljusglimtar som vi hoppas kan peppa dig som gärna är med och arbetar för en hållbar utveckling – som det nya normala.

  • Styrelser ställer allt högre krav på företags hållbarhetsarbete och kräver resultat. Här finns alla möjligheter att på riktigt integrera hållbarhet i affärsbeslut.
  • Investerare verkar inte vilja hoppa av hållbara investeringståget – snarare trycks det på för mätbara resultat och ett arbete som bedrivs med utgångspunkt i globala målen.
  • Den Europeiska gröna given och finansiering av en s.k. grön omställning kommer att få stor betydelse för affärs- och finansieringsmodeller framåt. Mycket positivt för de bolag som ser och kan tillgodogöra sig möjligheterna!
  • Arbetsförhållanden i globala värdekedjor har uppmärksammats i och med effekterna av covid-19 och diskussioner har inletts på många plan gällande hur vi framöver kan arbeta för en hållbar produktion som respekterar mänskliga rättigheter på riktigt. Det finns även en hel del exempel på företag som har agerat enligt sina värderingar och tagit ansvar för sina leverantörer, även under ekonomiskt osäkra tider.

Vi ser fram emot att vara delaktiga i att identifiera möjligheter och driva utvecklingen i höst. Men nu tackar vi snart för oss och vinkar från hängmattan 😊

 

Soliga hälsningar från oss på TomorrowToday

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.