Publicerad

9 oktober, 2020

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Det finns ett fåtal platser kvar till den utbildning i riskanalys vi håller för Aktuell Hållbarhet den 22 oktober i Stockholm. Nästa möjlighet den 15 april. Mer info och anmälan via länken:  https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/riskanalys-identifiera-hantera-och-rapportera-hallbarhetsrisker/

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.