Publicerad

15 juni, 2021

Vårt ESG Investor Relations Network firar två framgångsrika år tillsammans med våra medlemmar. Sedan start har vi hunnit med nio träffar och diskuterat frågor relaterade till bland annat riskanalys, rapporteringskrav, due diligence, antikorruption och affärsetik. Här kommer två insikter som vi tar med oss från nätverket så här långt:

  • Intresset bland investerare och analytiker för information om företagens ESG-prestationer har vuxit enormt de senaste åren och fortsätter hela tiden att öka. Under den allra första nätverksträffen diskuterades vikten av tydlig och ändamålsenlig ESG-kommunikation. Det gäller att förstå vad hållbarhet betyder i det för bolaget specifika sammanhanget samt att leverera rätt information – inte mer information.
  • EU:s nya lagpaket pressar bolag till att förbättra sin rapportering kring ESG-frågor, och det blir allt viktigare för bolag att hålla koll på de nya initiativen. EU Taxonomin, handlingsplanen för hållbar finans och den nya disclosureförordningen är tre exempel på lagstiftning som kommer att leda till ökade krav på bolag att informera om deras hållbarhetsarbete.

Nätverket samlar bolag från olika branscher och sektorer, men med ett gemensamt intresse för ESG-dialog. Målet är att skapa långsiktiga kontakter mellan personer i liknande roller samt att bidra till fördjupad insikt i ESG-frågor. Vi träffas fyra gånger per år med växlande digitala och fysiska möten. Vid varje träff djupdyker vi i ett specifikt tema tillsammans med externa föreläsare och ämnesexperter.

Är du intresserad av att gå med i nätverket? Hör av dig så berättar vi mer!

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.