Publicerad

21 oktober, 2022

TomorrowToday har sedan ca två år tillbaka ett partnerskap med Stockholmsbaserade Ethos, Svergies ledande managementkonsultbyrå inom hållbarhet. Nu utökas partnerskapet ytterligare, då vi på TomorrowToday går in och verkar under Ethos varumärke i arbetet mot nya kunder och geografier. Läs mer i pressmeddelandet här nedanför.

STOCKHOLM 2022-10-20 Ethos har tillsammans med ett starkt team och snabb marknadstillväxt skapat en stabil grund för fortsatt expansion. Nu tar bolaget sikte på Öresundsregionen.

– Öresund är en expansiv region, där Skåne och Köpenhamn fortsätter att stärka varandras utveckling. Dessutom finns spännande affärskluster och växande efterfrågan på hållbarhetsexpertis i regionen. Det är helt enkelt en väldigt intressant marknad för oss att satsa på, säger Malin Lindfors Speace, grundare och VD, Ethos

Med femton år av hållbarhetsrådgivning står Ethos bakom en rad framgångsrika hållbarhetsstrategier, analyser och hållbarhetsapporter till några av Nordens mest framgångsrika bolag. Teamet har växt med tjugo nya hållbarhetsexperter det senaste året och uppgår nu till fyrtio anställda. Det har gjort Ethos till ett av Nordens ledande managementkonsultbolag med fokus enbart på hållbarhet.

Stockholmsbaserade Ethos har sedan två år ett partnerskap med det Malmöbaserade hållbarhetskonsultbolaget TomorrowToday, med Christian Lannerberth i spetsen. Tillsammans har de båda företagen kunnat samarbeta om kompetens och kundbas. Som ett steg i Ethos expansion kommer teamet på TomorrowToday nu börja arbeta under Ethos varumärke i Öresundsregionen. Tillsammans bidrar teamet med expertis gällande hållbar strategi- och organisationsutveckling samt sakkunskap inom bland annat mänskliga rättigheter och cirkulär ekonomi.

– Med Christian och hans team kan Ethos etablera en lokal och regional närvaro och utvidga rådgivningen i Öresundsregionen. Ethos vision är att fortsätta expandera i norden med omnejd,  säger Malin Lindfors Speace.

– Vi ser fram emot att stötta Ethos i sin tillväxtresa. Genom partnerskapet gör vi det enklare för både våra nuvarande och nya kunder att ta del av all den specialistexpertis som Ethos besitter, säger Christian Lannerberth, VD på TomorrowToday.

Om Ethos

Ethos är ett av Nordens ledande managementkonsultföretag med specialisering på hållbarhet. Med 15 års erfarenhet av hållbar affärsutveckling och ett team av experter med kompetens inom samtliga hållbarhetsområden (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption) kan Ethos sköta hela kedjan från på platsbesök till det strategiska arbetet i styrelserummet. Ethos besitter djup förståelse för det nödvändiga samspelet mellan hållbarhet och långsiktig affärsframgång och har erfarenhet från projekt med bolag inom samtliga branscher.

Om TomorrowToday

TomorrowToday är baserat i Malmö och har sedan grundandet 2014 stöttat ett stort antal sydsvenska företag i att utveckla sitt hållbarhetsarbete.  Framgången ligger i att dels erbjuda grundläggande hållbarhetsanalyser av kundens förutsättningar, risker och möjligheter; dels visa på hur dessa omsätts strategiskt och operativt till en effektiv organisation som arbetar mot konkreta mål med tydlig extern kommunikation. TomorrowToday arbetar inom alla branscher, med många kunder inom bland annat fastigheter, finans, tillverkningsindustri och konsumentnära produkter och tjänster.

 

 

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.