Vilken är rätt lösning för er?

I de flesta av våra uppdrag är vi med som löpande rådgivare till våra kunder under en längre tid. Ibland arbetar vi som interim resurs, vilket för oss kan betyda både deltid eller heltidsstöd. Vi hittar rätt lösning tillsammans!


Vi hittar lösningen tillsammans.

Vi stöttar ofta våra kunder som extra resurs under en längre tid. Antingen som hållbarhetschef, -strateg eller koordinator, i enlighet med era behov.

En interimresurs är en bra lösning när det finns ett tillfälligt resursbehov som snabbt behöver fyllas med relevant och flexibel kompetens. Exempelvis kan det handla om att stötta individer eller hela ledningen med specialistkompetens inom hållbarhet vid en strategiresa. Eller så handlar det om att ha en extra resurs som i vardagen stöttar bolagets hållbarhetsansvarige, både strategiskt och operativt.

En del av våra interimuppdrag handlar dessutom om att analysera och tillsammans med kunden arbeta fram en passande roll och kravprofil för att fylla ett mer långsiktigt rekryteringsbehov.

Vi är interimresurs på deltid eller heltid, vilken lösning som är den rätta arbetar vi fram tillsammans med er.

Vill du veta mer om och hur en interimlösning kan vara rätt för ert företag? Kontakta vår VD Christian Lannerberth på christian@tomorrowtoday.se

Se våra referenser

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.