Vi som jobbar här

Christian Lannerberth

VD och hållbarhetsrådgivare 0735 06 12 02

Christian arbetar som konsult inom hållbar utveckling med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Han har också sakexpertis i systematisk riskhantering och i att verka på utsatta marknader, inklusive två års arbete i Bangladesh. Christian har stor erfarenhet av att utveckla och driva projekt samt att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Han är utbildad civilekonom och statsvetare från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet. Christian har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult och med hållbart företagande för Sida och WaterAid.

Anamaria Vargas

Hållbarhetsrådgivare 0702477647

Anamaria arbetar med strategiska hållbarhetsfrågor, med särskilt fokus på samverkan kring FN:s Globala mål, antikorruptionsfrågor och hållbart ledarskap. Anamaria har erfarenhet av företagscoaching samt projektutveckling och -ledning. Hon har även specifik erfarenhet som internationell samarbetsanalytiker på Handelskammaren i Bogotá och som koordinator för Global Compact i Colombia. Hon har examen med inriktning på internationella relationer (inkl. internationell rätt och mänskliga rättigheter) från Universidad Externado i Colombia och en Masterutbildning i International Public Management från Sciences Po-Paris. Våren 2019 tog Anamaria en Masterexamen i Leadership for Sustainability vid Malmö Universitet.

Hanna Bremander

Extern hållbarhetsrådgivare 0730 30 63 35

Hanna är rådgivare med fokus på strategi och redovisning. Hanna har flerårig erfarenhet av att leda arbetet med nulägesanalys, gapanalys och väsentlighetsanalys i syfte att utveckla handlingsplaner och strategiska målsättningar för bolags hållbarhetsarbete. I de intressentdialoger som görs i samband med dessa analyser för Hanna dialog med bland andra lednings- och styrelserepresentanter, investerarrepresentanter, kunder, medarbetare etc. Ofta har Hanna rollen som projektledare i samband med genomförandet av väsentlighetsanalyser inklusive intressentdialoger, strategiformulering, samt framtagandet av hållbarhetsredovisningar. Det kan även exempelvis inkludera kartläggningar utifrån FN:s globala mål och branschspecifika förväntningar, samt workshopledning och företagsspecifika utbildningar. Hanna har även erfarenhet av att vara strategisk och operativ löpande hållbarhetsresurs, både på distans och på inhyrd basis, exempelvis i rollen som hållbarhetsstrateg. Hanna har en bachelor i Business, Language and Culture samt en master i Business & Development Studies från Copenhagen Business School.

Är du den vi söker?

Är du en engagerad rådgivare inom klimatstrategi som letar efter ett bra sammanhang?

På TomorrowToday ser vi ett ökat behov av klimatstrategisk rådgivning och vill gärna stärka upp med fler med den kompetensen. Vi är alla konsulter som driver eget, men som gärna vill jobba tillsammans med andra. Dessutom ingår fler konsulter med många olika erfarenheter och kunskaper i vårt breda nätverk. TomorrowToday söker nu efter en konsult som har flerårig erfarenhet av miljö- och klimatstrategiska uppdrag. Det handlar exempelvis om att definiera målsättningar och roadmaps för miljö- och klimatambitioner, implementering och projektledning. Läs mer om oss och om våra värderingar här under. Hör av dig till hanna@tomorrowtoday.se om du är den vi söker!


Vi skrattar. Men förstår allvaret.

Humorn är en viktig del av vår arbetsplats. Vi tror på kraften i att belysa de positiva exemplen och sprida hopp om framtiden. Men samtidigt blundar vi inte för de globala utmaningarna och drivs av att få fler att förstå allvaret.


Vi är flexibla. Men inte böjbara.

För oss är det viktigt att ha en personlig relation med våra uppdragsgivare. Att vara flexibel är en del av vår roll som konsult. Vi måste ständigt vara på tå och vara lyhörda inför kundbehoven. Samtidigt är vår egen integritet, som bolag och som enskilda individer viktig.


Vi gillar återanvändning. Men förstår behovet av ett eget uttryck.

Vi ser till att våra kunder får stor nytta av den erfarenhet vi har samlat på oss. Men vi låter aldrig färdiga koncept styra uppdragen. Branschöverskridande referenser bidrar till att hitta nya vägar. Vi gillar den nya tekniken och hjälper kunder att anpassa verksamheten till morgondagens verklighet.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.