Vi som jobbar här

Christian Lannerberth

VD och hållbarhetsrådgivare 0735 06 12 02

Christian arbetar som konsult inom hållbart företagande med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Han har erfarenhet av att utveckla organisationers hållbarhetsarbete och -kommunikation inom många olika branscher både i Sverige och internationellt. Från tidigare arbete har han också sakexpertis i systematisk riskhantering samt att verka på utsatta marknader, inklusive två års arbete i Bangladesh. Christian har stor erfarenhet av att utveckla och driva projekt samt att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Han är utbildad civilekonom och statsvetare från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Christian har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult och med hållbart företagande för Sida och WaterAid.

Christopher Marton

Hållbarhetskonsult 0707 18 64 74

Christopher arbetar som hållbarhetskonsult med fokus på analys och strategi. Som aktiv i föreningen Cradlenet har han stor kunskap inom cirkulära frågor och innovation. Tidigare arbetade Christopher som analytiker på Stockholms Handelskammare, med frågor som rör hållbar samhällsutveckling och näringslivets gröna omställning. Han är en van projekt- och workshopledare. Christopher är utbildad nationalekonomi på kandidatnivå och har en masterexamen i miljöstrategisk styrning från det internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Emma Edström

Hållbarhetskonsult

Emma arbetar som konsult inom hållbart företagande med fokus på analys och rapportering. Hon har stor internationell erfarenhet från flertalet olika utvecklingsekonomier där hon arbetat i projekt inom entreprenörskap, jämställdhet och hållbar utveckling för bland annat FN, ideella organisationer och internationella företag. Emma har erfarenhet av att driva och etablera projekt, event, och utbildningar, samt har tidigare arbetat som kommunikatör och myndighetsutövare. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds universitet med fokus på anti-korruption, samt en Master inom mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm. Emma är även utbildad inom socialt entreprenörskap i Storbritannien.

Våra vänner – Ethos International

Ethos är vår systerfirma i Stockholm. Minst lika starka inom strategiskt hållbarhetsarbete som vi själva, och dessutom med ett gäng experter inom olika sakområden, alltifrån mänskliga rättigheter till hållbara finanser. Kollegor från Ethos stöttar löpande upp i våra uppdrag i mån av behov och önskemål. Läs mer om Ethos International här. 


Vi skrattar. Men förstår allvaret.

Humorn är en viktig del av vår arbetsplats. Vi tror på kraften i att belysa de positiva exemplen och sprida hopp om framtiden. Men samtidigt blundar vi inte för de globala utmaningarna och drivs av att få fler att förstå allvaret.


Vi är flexibla. Men inte böjbara.

För oss är det viktigt att ha en personlig relation med våra uppdragsgivare. Att vara flexibel är en del av vår roll som konsult. Vi måste ständigt vara på tå och vara lyhörda inför kundbehoven. Samtidigt är vår egen integritet, som bolag och som enskilda individer viktig.


Vi gillar återanvändning. Men förstår behovet av ett eget uttryck.

Vi ser till att våra kunder får stor nytta av den erfarenhet vi har samlat på oss. Men vi låter aldrig färdiga koncept styra uppdragen. Branschöverskridande referenser bidrar till att hitta nya vägar. Vi gillar den nya tekniken och hjälper kunder att anpassa verksamheten till morgondagens verklighet.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.