Vi skrattar. Men förstår allvaret.

Humorn är en viktig del av vår arbetsplats. Vi tror på kraften i att belysa de positiva exemplen och sprida hopp om framtiden. Men samtidigt blundar vi inte för de globala utmaningarna och drivs av att få fler att förstå allvaret.


Vi är flexibla. Men inte böjbara.

För oss är det viktigt att ha en personlig relation med våra uppdragsgivare. Att vara flexibel är en del av vår roll som konsult. Vi måste ständigt vara på tå och vara lyhörda inför kundbehoven. Samtidigt är vår egen integritet, som bolag och som enskilda individer viktig.


Vi gillar återanvändning. Men förstår behovet av ett eget uttryck.

Vi ser till att våra kunder får stor nytta av den erfarenhet vi har samlat på oss. Men vi låter aldrig färdiga koncept styra uppdragen. Branschöverskridande referenser bidrar till att hitta nya vägar. Vi gillar den nya tekniken och hjälper kunder att anpassa verksamheten till morgondagens verklighet.


Vi som jobbar här

Anna Bruun Månsson

VD och senior rådgivare 0707 66 62 13

Anna är grundare av TomorrowToday och senior rådgivare särskilt inriktad på företags hållbarhetsstrategiska arbete inkl. implementering och integrering. Anna har mer än 15 års erfarenhet av rådgivning för företag inom CSR / hållbarhet, med specialistkompetens inom hållbarhetsredovisning. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en Master of Science i Environmental Management and Policy från IIIEE vid Lunds universitet . FN: s Global Compact, ISO 26000, ISO 14001 är några av de standarder och ramverk som Anna arbetat utifrån. Anna har  i 15 år arbetat med Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI Standards). Typuppdrag för Anna är att projektleda olika typer av strategi- och affärsutvecklingsrelaterade uppdrag. Det kan innefatta ledningsgruppsworkshops, kartläggningar utifrån FN:s globala mål (Agenda 2030), väsentlighetsanalyser inkl omfattande intressentdialoger, analyser av hållbarhetsrisker inkl TCFP baserade analyser. Anna är en flitigt anlitad workshopledare och utbildare. Under senare år har Anna även börjat ta uppdrag som moderator. Dessutom hittar ni Anna på Handelskammarens 100-lista samt i styrelsen för Hållbar Utveckling Skåne.

Hanna Bremander

Hållbarhetsrådgivare 0730 30 63 35

Hanna är rådgivare med fokus på strategi och redovisning. Hanna har erfarenhet av att leda arbetet med nulägesanalys, gapanalys och väsentlighetsanalys i syfte att utveckla handlingsplaner och strategiska målsättningar för bolags hållbarhetsarbete. I de intressentdialoger som görs i samband med dessa analyser för Hanna dialog med bland andra lednings- och styrelserepresentanter, investerarrepresentanter, kunder, medarbetare etc. Ofta har Hanna rollen som projektledare i samband med genomförandet av väsentlighetsanalyser inklusive intressentdialoger, strategiformulering, samt framtagandet av hållbarhetsredovisningar. Det kan även exempelvis inkludera kartläggningar utifrån FN:s globala mål och branschspecifika förväntningar, samt workshopledning och företagsspecifika utbildningar. Hanna har även erfarenhet av att vara strategisk och operativ löpande hållbarhetsresurs, både på distans och på inhyrd basis, exempelvis i rollen som hållbarhetsstrateg. Hanna har en bachelor i Business, Language and Culture samt en master i Business & Development Studies från Copenhagen Business School.

Davide Maneschi

Hållbarhetsrådgivare 0722 01 35 68

Davide arbetar som konsult inom hållbarhet med bland annat redovisning, strategier, intressentdialoger, klimatanalys och klimatberäkningar. Han har lång erfarenhet som rådgivare kring ESG-frågor på uppdrag av investerare och har också varit ansvarig för intressentdialoger. Davide har bland annat erfarenhet av att granska bolags miljöstyrning, klimatstrategier och arbete med mänskliga rättigheter, samt att utföra påverkans- och ägardialoger med bolag runt en mängd ESG-frågor på uppdrag av investerare. Han är utbildad miljöstrateg (MSc, Environmental management and policy) och jurist (BA in law).

Christian Lannerberth

Hållbarhetsrådgivare 0735 06 12 02

Christian arbetar som konsult inom hållbar utveckling med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Han har också sakexpertis i systematisk riskhantering och i att verka på utsatta marknader, inklusive två års arbete i Bangladesh. Christian har stor erfarenhet av att utveckla och driva projekt samt att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Han är utbildad civilekonom och statsvetare från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet. Christian har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult och med hållbart företagande för Sida och WaterAid.

Anamaria Vargas

Hållbarhetsrådgivare 0702477647

Anamaria arbetar med strategiska hållbarhetsfrågor, med särskilt fokus på samverkan kring FN:s Globala mål, antikorruptionsfrågor och hållbart ledarskap. Anamaria har erfarenhet av företagscoaching samt projektutveckling och -ledning. Hon har även specifik erfarenhet som internationell samarbetsanalytiker på Handelskammaren i Bogotá och som koordinator för Global Compact i Colombia. Hon har examen med inriktning på internationella relationer (inkl. internationell rätt och mänskliga rättigheter) från Universidad Externado i Colombia och en Masterutbildning i International Public Management från Sciences Po-Paris. Våren 2019 tog Anamaria en Masterexamen i Leadership for Sustainability vid Malmö Universitet.

Finns du där ute?

Vi letar alltid efter fler som delar våra värderingar. Hör av dig!

Vi söker dig som vill driva eget och har ett genuint intresse av att skapa samhällsförändring. Kontakta vår kollega Hanna Bremander, hanna@tomorrowtoday.se

Våra vänner A Sustainable Tomorrow

En unik mötesplats

A Sustainable Tomorrow – bäst på möten som får hållbarhet att hända

Vi samarbetar med A Sustainable Tomorrow som är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Vi ser det som en lovande plattform för att få verksamheter att samverka och byta erfarenheter. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och flerdimensionell samverkan som leder till ökad affärsnytta.

A Sustainable Tomorrow arrangerar bland annat en årlig hållbarhets- och framtidskonferens för att sammanföra hållbara aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Om A Sustainable Tomorrow

Våra vänner Envirosuite

Prognoser och utsläppshantering

State-of-the-art för hantering av utsläppsdata och prognoser för att undvika oönskade utsläpp till luft och vatten. Vi är deras första nordiska partner.

Våra vänner RHR

Corporate Communications

En byrå med fokus på Corporate Communications. Som vi samarbetar med gärna och ofta.

Våra vänner Bränning Psykologer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Bränning Psykologer är specialiserade på organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi hänvisar gärna till dem när våra kunder behöver hjälp med allt från kartläggningar, konflikthantering, chefsstöd, förebyggande och utredande arbete gällande kränkande särbehandling m.m. Vår kontaktperson där är Linus Älverbrandt. Linus har även tidigare erfarenhet av att arbeta med sociala företag och effektmätningar av sociala projekt. 

Våra vänner Position Green

Smart hantering av hållbarhetsdata

Position Green är leverantörer av skräddarsydda system för inrapportering av hållbarhetsdata och kvalitativ information, såsom via enkäter.

Våra vänner Sustainable Studio

Kommunikationsstrategisk rådgivning

En liten grafisk byrå. Med storartade leveranser. Vi har samarbetat med flera hållbarhetsredovisningar.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.