Uppdragsgivare

AF Bostäder

Uppdrag

  • Väsentlighetsanalys
  • GRI redovisning
  • Utbildning

Kontaktperson

Hanna Bremander hanna@tomorrowtoday.se 0730 30 63 35

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med ca 6000 studentbostäder i centrala Lund. Som lokal aktör spelar AF Bostäder en viktig roll för att se till att Lund fortsätter vara en attraktiv studentstad, både för svenska och internationella studenter. Förra året gav sig företaget ut på en resa för att konkretisera och utveckla hållbarhetsarbetet, som alltid har funnits som en underliggande drivkraft för stiftelsen. I det sambandet har AF Bostäders första hållbarhetsredovisning tagit form. Redovisningen utarbetas enligt GRI:s senaste riktlinjer för hållbarhetsrapportering, GRI Standards. TomorrowToday har fått möjlighet att bistå AF Bostäder i det arbetet, något vi är mycket glada för. Vi har bland annat hållit en utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards och varit bollplank under redovisningsprocessen. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete!

Bild: Fojab arkitekter AB

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.