Uppdragsgivare

Nilörngruppen

Uppdrag

  • Analys
  • Rapportering & Dialog

Kontaktperson

Anna Bruun Månsson anna@tomorrowtoday.se 0707 66 62 13

Det är alltid lika roligt att jobba med företag som har förstått kopplingen mellan hållbarhetsarbetet, nutida och framtida affärer. Nilörngruppen är ett sånt exempel. Som leverantör till framförallt modebranschen arbetar de proaktivt med att vässa sig inom en rad olika områden. Bolaget anslutit sig till Global Compact och har påbörjat en översyn av sitt arbete i ljuset av dess principer. Vi fick under våren 2017 uppdraget att bistå i planeringen och skrivandet av Nilörngruppens hållbarhetsrapport tillsammans med bolagets hållbarhetschef, Anna-Karin Wårfors. Vårt samarbete fortsätter med rådgivning och stöd i framtagandet av 2018 års hållbarhetsrapport.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.