Uppdragsgivare

Röda Korset

Uppdrag

  • Workshop
  • Föreläsning

Kontaktperson

Anna Bruun Månsson anna@tomorrowtoday.se 0707666213

Vi på TomorrowToday tycker det är viktigt med samhällsengagemang. Ett sätt för oss att bidra om än i mindre skala är genom att dela med oss av våra erfarenheter till ideell sektor. Men vi vill också öka vår kunskap kring hur företag och organisationer tillsammans kan föra hållbarhetsstrategier framåt.

”För oss på Röda Korset är näringslivet en av de viktigaste komponenterna i vår mission om medmänsklighet, katastrofhjälp och beredskap. Samarbeten med företag blir allt viktigare och vi ser tydligt att effekterna är båda parter till gagn. Tillsammans skapar vi värden som inte bara ger Röda Korset möjligheten att rädda fler liv och bygga hållbara samhällen, utan också möjligheter för företag att koppla sitt hållbarhetsarbete, varumärke och medarbetarengagemang mot vår verksamhet. TomorrowToday gav oss i en workshop många nya värdefulla insikter i vilka aspekter som är viktiga i vår dialog med näringslivet.”

Moniqa Löfstedt, Enhetschef för företag och stora givare på Röda Korset

 

I juni blev vi inbjudna till en workshop på Röda Korsets huvudkontor i Stockholm för att diskutera värdena av samarbeten mellan näringsliv och ideell sektor. Vi fick en djupare förståelse för all den kunskap om världen som en organisation som Röda Korset har, som självklart kommer till nytta för deras partners. Vi gav en kort föreläsning om företags hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation, baserat på vår erfarenhet som rådgivare till företag. I en workshop delade vi sedan olika erfarenheter av hållbarhetsarbete med företag vilket resulterade i många nya lärdomar.

Vi vill uppmana våra kunder att se över sitt samhällsengagemang och arbeta ännu tydligare för långsiktiga relationer med olika samhällsaktörer. Dels genom att tydligare länka engagemang och sponsring till era hållbarhetsstrategier, men framförallt för att visa att ni som näringslivsaktör ”walk the talk”.

 

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.