Uppdragsgivare

Zound Industries

Uppdrag

  • Strategi
  • Rapportering & Dialog

Kontaktperson

Anna Bruun Månsson anna@tomorrowtoday.se 0707666213

Vi har nöjet att få arbeta med Zound Industries i Stockholm. Tillsammans med bland annat bolagets Sustainability Manager och Compliance Manager, har vi gjort en genomlysning av verksamhetens nuläge för att sedan sätta en aktivitetsplan framåt. Arbetet har baserats på såväl interna intervjuer som en dialog med externa intressenter. Arbetet ledde fram till en workshop med fokus på hållbarhetsstrategiska prioriteringar. Vi har också agerat som rådgivare när bolaget redovisat sitt arbete som en del i årsredovisningen.

”Vi är ett företag som levererar produkter som kombinerar ljudupplevelser med mode. Våra kunder och våra egna medarbetare har höga förväntningar på vårt hållbarhetsarbete. I vårt arbete med vår första hållbarhetsredovisning har vi haft stort värde av TomorrowTodays erfarenheter för hur vi kan strukturera arbetet samt inspirera till relevant diskussion.” Anna Forsgren, Sustainability Manager, Zound Industries

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.