Vad kan vi hjälpa dig med?

I de flesta av våra uppdrag är vi med som löpande rådgivare till våra kunder under en längre tid. Vi jobbar med att definiera vad som behöver göras och hur det kan genomföras. Från en gapanalys till genomförande av en handlingsplan. Från en kommunikativ idé till en färdig hållbarhetsredovisning. Är det mer en helhetslösning ni söker? Vi jobbar även som interimresurs, på deltid eller heltid.


Vi hjälper er komma till nya insikter.

Att ena dagen föreläsa för en grupp studenter på Lunds universitet för att nästa dag hålla i en workshop med en ledningsgrupp på ett stort noterat bolag är vardag för oss. Det är två typer av uppdrag som båda kräver en helhjärtad insats och där vi vill bidra till ett ökat engagemang för hållbarhet.  Vi får ofta även uppdrag att föreläsa eller moderera på konferenser.

Utbildningar

Vi håller utbildningar i många olika sammanhang. Det kan exempelvis vara i form av en hel- eller halvdagsutbildning eller en kort Lunch & Learn. Här är några exempel på hur vi utbildar:

  • Skräddarsydda utbildningar, bl.a. om de globala målen, GRI-redovisning, grundläggande hållbarhets-, klimat- och miljöutbildningar
  • Inspirationsföreläsningar, för exempelvis föreningar, företagsevents eller liknande
  • Uppdrag som föreläsare och övningsledare på högskole- och universitetsutbildningar

Vi håller också utbildningar på uppdrag av Aktuell Hållbarhet, i Stockholm och för CSR Västsverige i Göteborg. Vi är stolta Associate Partners till MESPOM, ett konsortie av Europeiska lärosäten som tillhandahåller Mastersutbildning till internationella studenter.

Workshops

Väl genomförda workshops är ofta en viktig nyckel till engagemang i, och förankring av, det förändringsarbete som hållbarhetsarbetet ofta innebär. Workshops är ofta också ett positivt inslag på konferenser och andra events.

Några exempel:

  • Ledningsgruppworkshop för prioritering av hållbarhetsfrågor i framtagande av en hållbarhetsstrategi
  • Riskidentifieringsworkshop med särskilt fokus på hållbarhetsrisker
  • Valideringsworkshop efter genomförd väsentlighetsanalys enligt GRI Standards
  • Workshops i samband med konferenser och events

Hör gärna av er till oss om ni vill ha referenser på workshops vi har genomfört.

Moderering

Att moderera skulle i många fall kunna liknas vid jonglering. Förmågan att kunna jonglera talare och publik, tid och teknik. Men det är också förmågan att på allra bästa sätt bidra till att arrangören uppnår sitt mål med ett evenemang.

Vi tar oss gärna an moderatoruppdrag såsom:

  • Moderering av frukost- och lunchseminarier
  • Moderering av paneldebatter vid konferenser eller andra events
  • Moderering av evenemang i samband med exempelvis Almedalsveckan

Vi modererar obehindrat på svenska och engelska.

Nyfiken på uppdrag vi har genomfört?

Kolla våra referenser

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.