Vad kan vi hjälpa dig med?

I de flesta av våra uppdrag är vi med som löpande rådgivare till våra kunder under en längre tid. Vi jobbar med att definiera vad som behöver göras och hur det kan genomföras. Från en gapanalys till genomförande av en handlingsplan. Från en kommunikativ idé till en färdig hållbarhetsredovisning.


Vi hjälper er komma till nya insikter.

På olika sätt bidrar vi till att våra kunder och andra får nya insikter och inspiration. Vi har bland annat följande typer av uppdrag:

  • Skräddarsydda utbildningar, bl.a. om de globala målen, GRI-redovisning, grundläggande CSR, klimat- och miljöutbildningar
  • Inspirationsföreläsningar, för exempelvis föreningar, företagsevents eller liknande
  • Uppdrag som föreläsare och övningsledare på högskole- och universitetsutbildningar
  • Webbaserade och blended-learning, bl.a. med vårt webbaserade utbildningsverktyg

Kom och träffa oss den 18 september

Då finns vi på plats på A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens i Helsingborg. Temat är ett hållbart näringsliv med nästa generation medarbetare, ledare och kunder i fokus.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.