Uppdragsgivare

GARO

Uppdrag

  • Väsentlighetsanalys
  • Redovisning

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735061202

Vi har fått en känsla för vad Gnosjöandan verkligen innebär då vi har stöttat GARO i deras hållbarhetsarbete och längs vägen mot deras års- och hållbarhetsredovisning. GARO är ett gediget företag med småländskt ursprung som bidrar till samhällsbyggandet genom att bl.a utveckla elektronik till solcellslösningar, laddinfrastruktur till båtar och bilar, energieffektiv byggbelysning m.m. Ett ledord i vårt gemensamma arbete är enkelhet och vi ska nå resultat som gynnar både företaget och samhället. Vårt uppdrag har bland annat inneburit att vi tillsammans med GARO gjort en väsentlighetsanalys. Den har som syfte att hitta kärnan och prioriteringarna i hållbarhetsarbetet och för rapporteringen. Tillsammans fortsätter vi framåt!

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.