Uppdragsgivare

Lekolar

Uppdrag

  • Rapportering och kommunikation
  • Väsentlighetsanalys

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735061202

Tillsammans med Lekolar och FEW Agency har vi tagit fram Lekolars första hållbarhetsredovisning. Snällsaker. Med fokus på de viktigaste – Barnen.

”Under många år har vi jobbat intensivt för att våra produkter ska vara så säkra och trygga att använda som möjligt. Vi ser våra produktlösningar som verktyg för förskolor och skolor att hjälpa varje barn att nå sin fulla potential. Vi ska helt enkelt få varje unge att blomma. I och med det arbete som vi har gjort tillsammans med TomorrowToday har vi kunnat konkretisera vårt hållbarhetsarbete och inser att vi gör mycket. Jag är riktigt stolt över vad vi åstadkommer, och genom hållbarhetsredovisningen är det nu enklare att kommunicera detta till våra intressenter.”

Pierre Lennartsson, TQE Manager Lekolar.

Genom en väsentlighetsanalys och dialog med några av företagets viktigaste intressenter lades grunden till redovisningen. Genom det här sättet att prata om hållbarhetsfrågor hoppas vi att det som ibland kan uttryckas i krångliga termer nu har blivit mer konkret. Och därmed kan fånga essensen av det som Lekolar arbetar för – att få varje unge att blomma. Vi fortsätter att jobba för en mer hållbar framtid tillsammans med Lekolar och ser fram emot att genom systematiskt hållbarhetsarbete skapa positiva effekter för barnen och planeten.

Bild: Lekolar  Illustration: FEW Agency

 

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.