Uppdragsgivare

Greenfood

Uppdrag

  • Hållbarhetsstrategi och policy

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735 06 12 02

”TomorrowToday hjälpte oss att etablera en plattform i vårt hållbarhetsarbete, samt en struktur och plan att följa de kommande åren”                                 Lisa Isaksson, Kommunikations & CSR ansvarig

Med en internationell och mångfacetterad bolagsportfölj innehållande över ett dussin företag verksamma inom livsmedelsindustrin, så behövde GreenFood Group en tydlig och rättfram hållbarhetsstrategi. Under hösten 2018 hjälpte TomporrowToday gruppen att lägga grunden för deras hållbarhetsarbete framåt genom att genomföra en materialitetsanalys, så väl som att ta fram de mest väsentliga globala målen för organisationen att prioritera i sitt hållbarhetsarbete.

Baserat på den framtagna materialitetsanalysen identifierade TomorrowToday Greenfoods aktuella prestation på hållbarhetsområdet och jämförde dessa gentemot de prioriterade hållbarhetsområderna, en så kallad gapanalys. Därefter presenterades arbetet för bolagets ledningsgrupp, vilka diskuterade fram ambitioner, tidsramar och möjliga lösningar för att fylla de befintliga, existerande gapen för att nå de prioriterade hållbarhetsområderna.

Tillsammans med kommunikations-och CSR ansvarig togs en passande hållbarhetsspolicy för GreenFood fram, som bland annat innefattade lämpliga prioriteringar och ståndpunkter för en så pass decentraliserad organisation som GreenFood är. Prioriteringarna bearbetades sedan ytterligare för att sedan mynna ut i en strategi innehållande mål och KPIs som spänner fram till år 2023.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.