Uppdragsgivare

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Uppdrag

  • Hållbarhetsstrategi

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735061202

Det finns bolag som gör mer ”walk” än ”talk”. Vars varumärke har en tydlig förankring i samhället, tack vare ett långsiktigt samhällsengagemang. Där man förstått att hållbar utveckling är något vi åstadkommer tillsammans. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett sånt exempel. Hållbarhetsfrågorna har varit en naturlig del av verksamheten. Länge.

Det har funnits en önskan hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad att på ett tydligare sätt beskriva både externt och internt hur hållbarhetsarbetet hänger ihop med affären. Vi har under en längre tid haft förtroendet att stötta Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad i detta arbete.

Under hösten 2019 arbetades en hållbarhetsstrategi fram i samband med en uppdatering av bolagets affärsplan.

”I det här arbetet har vi både landat i vad grundstenarna är i vårt löpande hållbarhetsarbete och identifierat de områden vi ser som allra viktigast att vi arbetar strategiskt med de kommande åren. För att skapa mervärden för samhället och därmed också stärka vår affär”,

Renee Carlsson, Hållbarhets- & Kommunikationschef

 

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.