Uppdragsgivare

Länsförsäkring Kronoberg

Uppdrag

  • Inhyrd hållbarhetsresurs

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735061202

Under en tid har vi haft glädjen att arbeta tillsammans med Länsförsäkring Kronoberg, som inhyrd resurs på deltid. Sedan 1801 har bolaget arbetat med att skapa trygghet och möjligheter för kunder (tillika ägare), medarbetare och samhället. Hållbarhet är därför inte nytt för bolaget och man har en stark förankring i lokalsamhället genom ett långsiktigt samhällsengagemang.

Inom bank och försäkring sker nu en snabb utveckling med hållbarhet som en av de centrala förändringskrafterna. Som konsult är det en ynnest att få arbeta med dessa frågor tillsammans med ett företag som har en väl förvaltad tradition av att arbeta med långsiktigt värdeskapande, i syfte att skapa trygghet och möjligheter för samhället. Vårt gemensamma arbete har innefattat både strategiska vägval och löpande operativa insatser, då TomorrowToday under en tid har stöttat avdelningen för kommunikation och hållbarhet.

Björn Leifland, Kommunikations- och hållbarhetschef på Länsförsäkring Kronoberg, om att arbeta tillsammans med TomorrowToday som deltidsresurs:

“Tomorrow har med sin breda kompetens inom hållbarhet och förmåga att sätta sig in i vårat perspektiv varit ett bra stöd i att utveckla och omsätta vår strategi i handling. Under den här perioden har vi tillsammans även kunnat arbeta fram en passande roll och kravprofil för att fylla ett mer långsiktigt behov hos oss.”

Vi ser fram emot att följa Länsförsäkring Kronoberg vidare på resan!

 

 

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.