Uppdragsgivare

LKF

Uppdrag

  • Globala målen kartläggning
  • Workshop

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735061202

”Som så många andra verksamheter så har vi ett flertal olika ramverk och riktlinjer att förhålla oss till i vårt hållbarhetsarbete. Så det kändes bra att få lite externt stöd i arbetet med att länka de Globala Målen till det vi sen tidigare arbetat fram. Nu kan vi ta med oss våra nya insikter in i arbetet med att uppdatera vår hållbarhetsstrategi” Lena Nordenbro, Hållbarhetsansvarig på LKF.

I Lund blommar nu magnolian. Lund är på många sätt en stad som blomstrar, och växer. Då behövs det bostäder. LKF, kommunens bostadsbolag, jobbar bl.a utifrån målet att skapa ett bättre Lund. Under hösten 2018 bistod vi LKF i deras arbete med att skapa förståelse för verksamhetens kopplingar till FNs Globala Mål. Först gjordes en kartläggning, ner till delmålsnivå och uppdelat på olika delar av verksamhetens värdekedja. Därefter hölls en workshop. Syftet med denna workshop var att belysa och diskutera de sedan tidigare identifierade väsentliga hållbarhetsaspekterna, men denna gång utifrån de globala målen. På så sätt skapades en länkning mellan det arbete som genomförts utifrån GRIs riktlinjer och de nya i insikter som kartläggningen bidragit med.

 

 

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.