Uppdragsgivare

Tobii

Uppdrag

  • Rapportering och Kommunikation

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735061202

”Jag och mitt team fick fantastiskt stöd av TomorrowToday genom hela processen. De var kunniga, flexibla och lätta att arbeta med. Som företag utmanar vi oss ständigt i samtliga bolagsaspekter, och inom hållbarhetsområdet är det väldigt bra att ha en utomståendes perspektiv på vilken väg man som bolag ska ta framåt.”  

Sara Hyléen, tidigare Director of Corporate Communications and Investor Relations, Tobii Group.

Tobii är ett multinationellt bolag med sina rötter i Sverige och huvudkontor i Stockholm. Tobii Group är idag uppdelat i tre affärsenheter; Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. Användarvänlighet, att vara tillgänglig för och nå ut till den stora massa, samt en värld där teknik fungerar helt i harmoni med naturligt mänskligt beteende, är dock tre gemensamma nämnare och en vision som förenar de tre affärsenheterna. Tillsammans med Tobiis projektteam har TomorrowToday stöttat Tobii i deras års-och  hållbarhetsrapporter för 2017 och 2018 utifrån GRIs riktlinjer, och vi ser mycket fram emot vår fortsatta resa tillsammans.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.