Uppdragsgivare

MQ Holding

Uppdrag

  • Hållbarhetsstrategi
  • Väsentlighetsanalys
  • Hållbarhetsredovisning

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735 06 12 02

Sedan flera år tillbaka har vi nöjet att arbeta med MQ Holding. Förutom MQ-kedjan – som under 2020 gradvis byter namn till MarQet – äger koncernen sedan 2016 också modekedjan Joy. Redan 2015 hjälpte vi till att arbeta fram en hållbarhetsstrategi och alltsedan dess har vi bistått koncernens interna hållbarhetsgrupp i framtagandet av års- och hållbarhetsredovisningen. Det innebär att vi är med under hela processen med råd om både struktur och innehåll, samt säkerställer att redovisningen uppfyller rapporteringsstandarden GRI Standards, nivå Core. Senast innebar det också att vi hjälpte till med en uppdaterad intressentdialog och väsentlighetsanalys samt riskanalys av hållbarhetsområdet. Analyserna och föreslagna åtgärder diskuterades och validerades i en workshop med ledningsgruppen och kommer tjäna som underlag till när koncernen under 2020 utarbetar en ny hållbarhetsstrategi.

 

Bilder: MQ Holding respektive Jonas Jacobsson via Unsplash.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.