Uppdragsgivare

MQ Holding

Uppdrag

  • Workshop ledningsgrupp
  • GRI redovisning

Kontaktperson

Hanna Bremander hanna@tomorrowtoday.se 0730 30 63 35

Sedan några år tillbaka har vi nöjet att arbeta med MQ koncernen, som idag driver modekedjorna MQ och Joy. Koncernen har huvudkontor i Göteborg och MQ Holding har varit börsnoterat sedan 2010 på Nasdaq Stockholm. 2016 förvärvades Joy – något som också påverkade koncernens hållbarhetsrapportering, som görs enligt Global Reporting Initiative (GRI). Vi har fungerat som stöd till koncernens interna hållbarhetsgrupp i framtagandet av års- och hållbarhetsredovisningen 2016/2017. I och med övergången till GRI Standards, samt förvärvet av Joy, har intressentdialog och väsentlighetsanalys setts över, vilket även innefattade en workshop med ledningsgrupperna för MQ och Joy. Koncernens hållbarhetsstrategi arbetades fram 2015 och Joy har påbörjat arbetet med att implementera denna. Det har även inneburit att Joy inte har haft samma nivå av systematik för att hantera hållbarhetsfrågor som MQ –  något som lyfts fram mycket transparent i redovisningen, med tydliga ambitioner för att fortsätta höja nivån i hela koncernen.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.